Info voor ouders

 

Als ouder doe je alles wat in je vermogen ligt om je kind blij en gelukkig te zien. Toch zijn er soms momenten waarop je merkt dat je kind niet zo lekker in zijn vel zit. Dit kan zich uiten in bepaalde vormen van gedrag of klachten. 

Bijvoorbeeld, je kind:
 • voelt zich eenzaam
 • heeft een vol, druk hoofd 
 • is hooggevoelig
 • is onzeker
 • heeft last van (faal)angst
 • wordt gepest of pest zelf
 • voelt zich verdrietig, bang en/of boos
 • heeft veel last van prikkels, is heel druk
 • denkt dat niemand hem/haar begrijpt
 • trekt zich terug
 • wil niet meer naar school
 • heeft moeite met plannen
 • heeft moeite met schoolvakken of huiswerk
 • vindt het moeilijk bij zichzelf te blijven, is beïnvloedbaar 
 • heeft last van de gevolgen van een scheiding of ander verlies

Je maakt je zorgen en wilt graag je kind helpen. Wellicht kan een aantal sessies bij ons dan uitkomst bieden.

 

Kindercoaching betekent voor ons het luisteren naar en het meelopen met kinderen/jongeren, die om welke reden dan ook een probleem ervaren of vastlopen in het leven. We begeleiden bij het ontdekken van de hulpvraag, het vinden van een oplossing of een manier om hier mee om te kunnen gaan.   

We gaan er van uit dat alle antwoorden in het kind zelf zitten als het in staat wordt gesteld die antwoorden te zoeken, te vinden en te gebruiken.

Kindercoaching is geen therapie. Een kindercoach helpt enkel het kind de oplossing in zichzelf te zoeken en te vinden om weer verder te kunnen.

 

   

 

We bekijken samen hoe we de talenten van het kind/de jongere en de ouders in kunnen zetten bij het formuleren van de hulpvraag en bij de verwezenlijking van het doel dat het kind wil bereiken. Een kind kan dit vaak niet alleen, het heeft de hulp van zijn omgeving nodig. Samen werken we aan het 'probleem'. We vinden het belangrijk om daarbij eerst te kijken naar wat wel lukt en waar het kind goed in is.

Talent is hetgeen wat je moeiteloos doet, wat geen energie kost en waar je blij van wordt. Dit geeft veerkracht mee. Als het kind ervaart dat het een doel kan bereiken, hoe groot of klein ook, dan geeft dit een positieve ervaring en draagt dit bij aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Het kind heeft dan immers ontdekt dat het mogelijk is om door gebruik van de eigen kwaliteiten en talenten dingen te veranderen.

We vinden het belangrijk om kinderen/jongeren te begeleiden naar bewustwording van zichzelf. Dat geeft ons inziens waardevolle inzichten en levenslessen. We willen graag dat kinderen de uniekheid van zichzelf zien. We willen het kind handvatten aanreiken om bij zichzelf te kunnen blijven en zichzelf te kunnen zijn, daar voelen we ons immers uiteindelijk allemaal het fijnste bij.  

Als kind ontdekken wie je bent, wat je achtergrond is, wat je talenten zijn, waar je blij van wordt, wat je lastig vindt, kan veel betekenen voor het verdere verloop van je leven en het geluk op volwassen leeftijd. Daar dragen wij, met veel liefde en passie, ons steentje graag aan bij.   

Soms is het voor kinderen/jongeren ook heel fijn om bewust te worden van eigen talenten en kracht. Daarom kunnen ook kinderen/ jongeren die geen specifieke hulpvraag hebben, maar het wel heel fijn vinden even van zich af te praten of op zoek te gaan naar eigen talenten, bij ons terecht.  

                                              

Ouderbegeleiding

Kindercoaching houdt voor ons ook in dat ouders nauw betrokken zijn bij het proces van hun kind. Het kan ook zijn dat ouders zelf vragen hebben over de rol van hen als opvoeder met betrekking tot hun kind. Ouders die behoefte hebben aan iemand die met hen meekijkt, behoefte hebben aan ondersteuning kunnen ook bij ons terecht. Wij zijn er voor het geven van tips over communicatie en opvoeding.

 

 

Coachen in het gezin

Naast het individueel begeleiden van kinderen en de ouderbegeleiding, kunnen wij ook binnen het gezin coachen. We kijken dan bijvoorbeeld samen naar patronen en structuren binnen het gezin. We belichten de eigenschappen, talenten, gevoelens van de gezinsleden en kijken zo samen hoe we kunnen werken aan de hulpvraag. 

 

Thuis of op locatie

We bieden bij ons thuis aan de keukentafel een warme en veilige plek. Het is ook mogelijk dat we op locatie komen, wanneer dat wenselijk is.