Werkwijze Coachpraktijk SAMEN

 

Aanmeldingsprocedure                                                                   

Je meldt je kind of je gezin aan bij onze coachpraktijk. Dit kan zowel telefonisch als via de mail. Vervolgens plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Kennismaken                                                                                 

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken de hulp-/coachvraag, onderzoeken wat je voor je kind graag wilt bereiken. Ook geven we informatie over onze coachpraktijk en werkwijze.

We bekijken samen wat wij met betrekking tot de hulp-/coachvraag als coachpraktijk kunnen betekenen. Als er sprake is van een klik en van vertrouwen in elkaar en in de werkwijze, gaan we samen het coachtraject in. 

Het kennismakingsgesprek vindt plaats met ouders en kind.

 

Intakegesprek

Afhankelijk van de vraag vindt het intakegesprek alleen met de ouders plaats of samen met het kind. We maken vervolgens afspraken over de aanwezigheid van ouder(s) tijdens het coachtraject. We vinden het heel belangrijk dat ouders actief deelnemen aan het proces.

In het intakegesprek willen we aan de hand van het intakeformulier de coachvraag, de thuissituatie, achtergrond en leefwereld goed in beeld krijgen. Deze informatie nemen we mee in het coachtraject

Vervolgens start het coachtraject met de eerste afspraak met het kind.

 

Tijdens het coachtraject staan ontspanning, vrijheid, warmte, veerkracht, vertrouwen en weerbaarheid centraal. Met behulp van verschillende werk- en spelvormen, gericht op: creativiteit, natuur, dieren, mindfulness en lijfelijke ontspanning (in je kracht- en yogaoefeningen) kunnen we invulling geven aan het coachtraject.

We verbinden geen tijdslimiet aan het coachtraject, maar in principe zijn dit geen langdurige trajecten. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende en soms hebben we wat langer tijd nodig. Ieder bewandelt immers zijn eigen pad, op zijn eigen tempo. We maken hier uiteraard wel afspraken over. 

 

Evaluatie coachtraject

Evalueren is onderdeel van het coachtraject. Een eindevaluatie is onderdeel van het coachtraject, maar er kunnen ook regelmatig tussentijdse evaluaties plaatsvinden.