Werkwijze Coachpraktijk SAMEN

 

Aanmeldingsprocedure                                                                   

Je meldt je aan bij onze coachpraktijk. Dit kan zowel telefonisch als via de mail. Vervolgens plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Kennismaken                                                                                 

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken de coachvraag, onderzoeken wat jij graag wilt bereiken. Ook geven we informatie over onze coachpraktijk en werkwijze.

We bekijken samen wat wij met betrekking tot de coachvraag als coachpraktijk kunnen betekenen. Als er sprake is van een klik en van vertrouwen in elkaar en in de werkwijze, gaan we samen het coachtraject in. 

 

Intakegesprek

Het coachtraject start met het intakegesprek. Het intakeformulier, wordt doorgenomen. Met als doel om de coachvraag, de doelen die bereikt willen worden en andere zaken, die van belang kunnen zijn bij het coachtraject, te bespreken.

Na de intake starten we met de coachgesprekken. We praten, maar doen ook veel oefeningen. Tussen de coachgesprekken worden "huiswerkoefeningen" meegegeven, die in het volgende coachgesprek besproken worden.

We verbinden geen tijdslimiet aan het coachtraject, maar in principe zijn dit geen langdurige trajecten. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende en soms hebben we wat langer tijd nodig (tussen de 5-10 gesprekken). Ieder bewandelt immers zijn eigen pad, op zijn eigen tempo. We maken hier uiteraard wel afspraken over. 

 

Evaluatie coachtraject

Evalueren is onderdeel van het coachtraject. Een eindevaluatie is ook  onderdeel van het coachtraject, maar er kunnen ook regelmatig tussentijdse evaluaties plaatsvinden.